FOTOGRAFIRANJE ZA DOKUMENTE, E – FOTOGRAF

05/12/2020
--Prazen--

Zakaj smo v podjetju Foto Tone že vrsto let ceritificiran e-fotograf?

Fotografije v e-fotografu so kakovostnejše od tistih, ki so izdelane na papir in skenirane v sistem.

Vabimo vas, da se oglasite v naših poslovalnicah Foto Tone Lenart, Trg osvoboditve 1, 2230 Lenart in Foto Tone Gornja Radgona, Cesta na stadion 1 a, 9250 Gornja Radgona.

Zakaj je fotografiranje z e-fotografom hitrejše?

Po zaključenem fotografiranju vašo fotografijo vnesemo v sistem za sprejemanje vlog e-fotograf, ki preveri ustreznost fotografije in zajeti fotografiji določi unikatno referenčno številko.

E-fotograf je povezan z vsemi državnimi registri in omogoča prenos fotografije s kraja fotografiranja v spletno odložišče, v katerem fotografija ostane shranjena 1 leto in dostopna uradnim organom za izdelavo različnih dokumentov.

Kaj je prednost e-fotografa?

Prednost e-fotografa je večja kvaliteta zajetih fotografij. V primeru kraje, uničenja osebnih dokumentov ali potrebe po dodatnih še drugih osebnih dokumentih lahko s prejetim digitalnim potrdilom v roku 1 leta od izdaje potrdila uradni organi dostopajo do fotografije za izdelavo dokumentov.

Kako poteka elektronski prenos fotografije?

MNZ je v želji po nadgraditvi in poenostavitvi obstoječega sistema za sprejemanje vlog za osebne dokumente ter izboljšavi kvalitete slik za personalizacijo biometričnih potnih listin razvil poseben sistem za elektronski prenos fotografije od fotografov do upravnih enot.

Ko bo fotograf zajel fotografijo, jo bo preko posebnih spletnih servisov in ustreznih avtentifikacijskih mehanizmov prenesel v centralno odložišče. Centralni sistem bo preveril ustreznost fotografije in zajeti fotografiji določil unikatno referenčno številko.

Po uspešno opravljenem postopku bo fotograf stranki predal to unikatno referenčno številko, s katero se bo oglasila na upravni enoti, pri tem ji fotografije v fizični obliki ne bo potrebno predložiti.

Na upravni enoti ne bo potrebno skeniranje in preverjanje kvalitete fotografije, saj bo to že opravljeno. Referent bo zajel le vse ostale podatke (strankin podpis preko elektronske podpisne tablice in podatke iz uradnih evidenc) in jih pripravil za personalizacijo. Predvidevamo, da bo postopek postal hitrejši in prijaznejši, tako za fotografe kot za stranke in za referente na upravnih enotah. Sistem se bo uporabljal tudi pri drugi generaciji biometričnih potnih listov, pri izdelavi osebnih izkaznic, tujskih dokumentov, vozniških dovoljenj in orožnih listin.

(kako poteka elektronski prenos fotografije; vir: https://www.ozs.si/sekcija-fotografov/e-fotograf )

Komentarji

Ne najdem nobenih objav

Napiši mnenje